logo
Algemeen
Met dit aanvraagformulier kan uitsluitend een aanvraag voor een studiebeurs worden ingediend.

Lees voor het doen van een aanvraag eerst de voorwaarden goed door:
Studiebeurs Muziek
Studiebeurs Theater
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film en Televisie
 
In het aanvraagformulier wordt gevraagd om de volgende documenten te uploaden
Zorg dat u deze bij de hand hebt:
  • Begroting/financieringsplan (uitsluitend dit format gebruiken om in te dienen)
  • Curriculum Vitae
  • Identiteitsbewijs
  • Motivatiebrief
  • Aanbevelingsbrieven
  • Diploma en cijferlijsten laatst afgeronde opleiding
Videomateriaal
Bij aanvragen in de categorieën Dans en Film en Televisie moet separaat videomateriaal worden ingestuurd. Lees hiervoor de voorwaarden:
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film en Televisie

Begrippen
In dit formulier gebruiken we de volgende begrippen:

  • Aanvrager: degene die de aanvraag indient. In geval van een aanvraag voor een studiebeurs voor een minderjarig kind, moet de aanvraag worden gedaan door de ouder/verzorger. Een meerderjarige kan zelf de aanvraag indienen.
  • Begunstigde: degene voor wie de studiebeurs wordt aangevraagd.
  • Contactpersoon: de persoon met wie wij contact houden. Dat kan de aanvrager zijn, de begunstigde, of een ander persoon.

Start Aanvraag Studiebeurs